Bestuur


Het Bestuur van de Stichting Bestaanskracht bestaat uit:


  • voorzitter: De heer M.P.W. van der Weg

  • penningmeester: Mevrouw H.J. Kroeze

  • secretaris: Mevrouw H. van der Weg

  • algemeen bestuurslid: Mevrouw N.D. van der Weg

  • algemeen bestuurslid: Mevrouw M. van der Weg


De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. De stichting heeft geen personeel in dienst.