Miles op maat voor mensen met NAH

Het doel van deze Miles op maat oplossing (Miles4NAH app) is om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te helpen meer grip te krijgen op hun persoonlijke energiehuishouding.

Uit onderzoek in opdracht van Stichting Bestaanskracht onder ruim 100 mensen met niet-aangeboren hersenletsel blijkt dat het merendeel van deze mensen worstelt met hun persoonlijke energiehuishouding. Hierdoor kunnen ze niet alle dagelijkse activiteiten uitvoeren die ze hadden gepland, moeten ze zelfs vroegtijdig stoppen met activiteiten en zijn ze vaak dagenlang uitgeput als ze zijn doorgegaan. Dit resulteert in teleurstelling en isolement.

De Miles4NAH app gebruikt de schattingen van de persoon die Miles gebruikt. De persoon maakt een dagschema met activiteiten en geeft aan hoeveel energie er nodig is voor elke activiteit. Verder geeft de persoon aan het begin en eind van de dag aan hoeveel energie er aanwezig is en geeft bij elke activiteit aan of het aangegeven energieniveau overeenkomt met hoe dat persoonlijk wordt ervaren. Sensoren worden op dit moment nog niet gebruikt.

Om de ontwikkeling van deze Miles4NAH app mogelijk te maken werkt Stichting Bestaanskracht samen met de Hersenletselverniging Zuid-Holland en is subsidie ontvangen van de Hersenstichting. De ontwikkeling van de Miles app wordt in opdracht van Stichting Bestaanskracht uitgevoerd door Nalta Software B.V. die maatschappelijk betrokken meedoet.

In mei 2023 start het praktijkonderzoek met de Miles4NAH app waaraan een tiental mensen met NAH meedoen. De bedoeling van dit onderzoek is om de toegevoegde waarde van de app te beoordelen. Ten behoeve van dit praktijkonderzoek is een Privacyverklaring opgesteld. Deze is via onderstaande link te downloaden. 

gallery/Miles4NAH - Privacybeleid - 20230503.pdf