Miles op maat voor mensen met stress

Het doel van deze Miles op maat oplossing (Miles4stress app) is om mensen die mentale en/of lichamelijke uitval hebben door stress te helpen meer grip te krijgen op hun stress.

Stichting Bestaanskracht heeft hiervoor initiatief genomen na contact te hebben gehad met een bewoonster van een zorginstelling die zich door stress preventief in een rolstoel moet verplaatsen.

De Miles4stress app maakt gebruikt van de stresssensor in een smartwatch. Via de smartwatch is op een eenvoudige manier het actuele stressniveau zichtbaar. Wanneer er drempelwaarden worden overschreden wordt de gebruiker hierop attent gemaakt. Dit kan een trigger zijn om bepaalde oefeningen te gaan uitvoeren. Wanneer er behoefte is aan instructie voor deze oefeningen dan kunnen deze worden bekeken op de smartphone. Ook kan de gebruiker de zorgverleners een bericht sturen om te helpen. Bij bepaalde stressniveaus kunnen zorgverleners ook automatisch worden gealarmeerd. 

Om de ontwikkeling van deze Miles4stress app mogelijk te maken werkt Stichting Bestaanskracht samen met studenten van de Haagse Hogeschool met specifieke technische ondersteuning van Nalta Software B.V. die maatschappelijk betrokken meedoet.

De Miles4stress is op dit moment een bescheiden prototype waarmee een kleine pilot wordt uitgevoerd.

Ten behoeve van deze kleine pilot is een Privacyverklaring opgesteld. Deze is via onderstaande link te downloaden. 

Privacyverklaring Miles4stress app

 

 

N.B.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de kleine pilot wil Stichting Bestaanskracht met subsidie een verbeterde versie van de app laten ontwikkelen. Hierna volgt een pilot met meer deelnemers en praktijkonderzoek. De bedoeling van dit onderzoek is om de toegevoegde waarde van de app te beoordelen.