Project Vissen met statushouders

Doel

Het doel is om samen met de statushouders die wonen in de groepslocatie aan de Koolwitjelaan (Ypenburg, Den Haag) te gaan vissen in de wijk waar ze wonen. Door dit te doen willen we ze laten kennismaken met een oer-Hollandse sport, hen met Nederlanders (hengelaars) in contact brengen en tijdens het vissen hen helpen met het oefenen van de Nederlandse taal. Ook hopen we dat de deelnemers zullen ontdekken dat vissen aan de waterkant ook goede ontspanning kan geven tegen de drukte en stress die je nog dagelijks ervaart. Zoals voor het moeten leren van de Nederlandse taal, het inburgeren in Nederland, het vinden van betaald werk en het verwerken van en omgaan met de emoties die het gevolg zijn van waarom je vluchteling werd. Verder willen we de deelnemers graag vanaf de waterkant een andere manier aanbieden om de waterrijke wijk waarin ze wonen te leren kennen, zich meer thuis te laten voelen in hun nieuwe omgeving, ze gezien te laten worden door andere bewoners in de wijk en hen nieuwe kansen te bieden om in contact te komen met andere wijkbewoners.


Uitvoering

De uitvoering van het project is in maart 2018 van start gegaan met de eerste visdag (ochtend/middag). Inmiddels zijn er 10 visdagen geweest. Het project wordt op 22 september 2018 tijdens nationale burendag afgesloten met een viswedstrijd voor de statushouders en bewoners in de buurt waar ze wonen.

Er doen op dit moment 18 statushouders mee met het project. Ook zijn er 6 gastvissers die een of meerdere keren zijn mee geweest. Het project wordt begeleid door 2 vrijwilligers en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Bestaanskracht.

Een impressie van het project is hier te zien.


Begroting

Het projectbudget is 1.500 euro. Hiermee is voor elke deelnemer het volgende aangeschaft: vaste hengel, gevulde viskoffer, visnet, emmer, laarzen, stadsvisbewijs Den Haag en de veldgids zoetwatervissen. Verder zijn hiermee ook de visbenodigdheden (o.a. visvoer en visaas) die per visdag nodig zijn gekocht. Het resterend deel van het budget is aangewend voor de prijzen voor deelnemers aan de viswedstrijd.


Sponsoring

De Immanuel Kerk in Den Haag heeft de eerste gift gedaan. Deze is vermeerderd met een gift vanuit het platform WIJDOENMEE.NU. Verder heeft de Hengelsportvereniging GHV - Groene Hart en de Sportvisserij Nederland een gift in natura gedaan.