Inleiding

Sinds de oprichting verkent en identificeert de stichting de mogelijkheden om via projecten de kwaliteit van het bestaan van groepen kwetsbare personen te verbeteren. Dit doen we samen met andere organisaties en vrijwilligers en met financiële steun uit subsidies, sponsoring en donaties.

Project in uitvoering

  • Project Miles pilot (cliënten die wonen en zorg ontvangen op de locatie van een GGZ-instelling, Nederland)
  • Project Miles voor Mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • Project Miles voor mensen met mentale en lichamelijke effecten door stress
  • Project KOOK (wijkbewoners koken voor elkaar en met/voor kwetsbare wijkbewoners, Den Haag)

Projecten afgesloten (2020)

  • Project Droommachine/mannen (statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)

Projecten afgesloten (2019)

  • Project Basiscursus Computergebruik (statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Ypenburg op rolletjes (statushouders en andere bewoners in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Voetbalteam & trainer zoeken voetbalclub (statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)

Projecten afgesloten (2018)

  • Project Burendag deelplan 20 (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Vissen met statushouders (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)