Jaarverslag


In het jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over de resultaten in het afgelopen jaar. In het jaarverslag zijn de uitgevoerde activiteiten beschreven en is een overzicht opgenomen van inkomsten en uitgaven over deze periode. Dit doet zij ten opzichte van de doelstelling van de stichting en de ambities zoals verwoord in het beleidsplan 2018.

Aangezien dit het eerste jaarverslag is sinds de oprichting van de stichting op 08-12-2017, heeft dit jaarverslag betrekking op de periode vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31-12-2018.

U kunt het jaarverslag via onderstaande link downloaden.