Inleiding

Sinds de oprichting verkent en identificeert de stichting de mogelijkheden om via projecten de kwaliteit van het bestaan van groepen kwetsbare personen te verbeteren. Dit doen we samen met andere organisaties en vrijwilligers en met financiële steun uit subsidies, sponsoring en donaties.

Project in uitvoering

  • Project Cliënt Vinder (voor cliënten die wonen en zorg ontvangen op de locatie van een GGZ-instelling)
  • Project Droommannen (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Voetbalteam & trainer zoeken voetbalclub (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Ypenburg op rolletjes (voor statushouders en andere bewoners in de wijk Ypenburg, Den Haag)

Projecten in voorbereiding

  • Project Allemaal Onderweg & Allemaal Familie (voor basischolen en statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Computervaardigheden (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Denktank Vlinderbuurt (voor statushouders en andere bewoners in de Vlinderbuurt, wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Samen Koken & Samen Eten (voor statushouders en bewoners in de wijk Ypenburg, Den Haag)

Projecten gerealiseerd (2018)

  • Project Burendag deelplan 20 (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)
  • Project Vissen met statushouders (voor statushouders in de wijk Ypenburg, Den Haag)