Jaarverslag


In het jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over de resultaten in het afgelopen jaar. In het jaarverslag zijn de uitgevoerde activiteiten beschreven en is een overzicht opgenomen van inkomsten en uitgaven over deze periode. Dit doet zij ten opzichte van de doelstelling van de stichting en de ambities zoals verwoord in het beleidsplan 2018.

U kunt het laatste jaarverslag via onderstaande link downloaden.