Project Cliënt Vinder

Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren naar de GGZ-instelling waar deze verblijft. Er is dan een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt.

Het project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een cliënt smartwatch met GPS en op passende wijze te vervoeren naar de instelling.

De instelling kan hierdoor cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven. Ook kunnen cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan, de vrijheid worden gegeven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling. Verder kunnen cliënten mogelijk sneller worden verplaatst van een gesloten afdeling naar een afdeling met een lager regime (besloten of open).

Cliënten willen graag onbegeleid buiten de afdeling begeven om bijvoorbeeld in de omgeving te wandelen, om zelf boodschappen te doen of om een kopje koffie te drinken op een andere locatie. Wanneer ze zich buiten de afdeling waar ze moeten verblijven mogen begeven, dan ervaren ze weer iets van het leven waar ze om medische redenen van zijn buitengesloten.

Het project maakt het mogelijk dat de kwaliteit van bestaan van cliënten wordt vergroot met meer bewegingsvrijheden en met meer zorg en veiligheid op maat.

Het project wordt door Stichting Bestaanskracht samen met de GGZ-instelling Parnassia, Cliëntenraad, Familieraad, cliënten, familie en andere organisaties uitgevoerd bij Parnassia in Den Haag.

Het project is gestart op 28 januari 2019 en duurt 27 maanden. Vanwege de coronamaatregelen is er geen bezoek mogelijk bij de GGZ-instelling. Zodra bezoek weer mogelijk is, kunnen we samen met cliënten en zorgprofessionals de cliënt smartwatch gaan uitproberen en verbeteren.

Het project is mogelijk gemaakt door subsidie uit het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw en cofinanciering van Parnassia en de Stichting Bestaanskracht.

Zie voor meer informatie de projectpagina bij ZonMw.